Results

Gubernija AB

04/21/2017 | Press release | Distributed by Public on 04/21/2017 02:42

AB „Gubernija“ 2016 m. metinė informacija

AB 'Gubernija'
Metinė informacija

AB 'Gubernija' 2016 m. metinė informacija

Šiauliai, Lietuva, 2017-04-21 10:36 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Pateikiamas AB 'Gubernija' eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2017 m. balandžio 21 d. patvirtintas 2016 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinys (audituotos metinės finansinės ataskaitos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada, metinis pranešimas, atsakingų asmenų patvirtinimas).

Ši informacija taip pat paskelbta: www.gubernija.lt/investuotojams.

AB 'Gubernija'
Generalinė direktorė
Vijoleta Dunauskienė
8-41-591900