CSO - Central Statistics Office Ireland

02/21/2017 | Press release | Distributed by Public on 02/21/2017 05:08

Preasráiteas - Suirbhéireacht Ráithiúil Náisiúnta ar Theaghlaigh, Ráithe 4 2016 (PDF 229KB)

An Phríomh-Oifig Staidrimh

Central Statistics Office

Preasráiteas

Press Statement

An Suirbhé Ráithiúil Náisiúnta ar Theaghlaigh Ráithe 4 2016

LÁNCHOSC: Ná scaoiltear roimh 11.00rn 21 Feabhra 2017

  • Ardú 3.3% (65,100 duine) tagtha ar líon na bhfostaithe le linn na bliana go R4 2016

  • Laghdú 21.4% (40,000 duine) tagtha ar líon na ndaoine dífhostaithe go 147,400 duine le

    linn na bliana go R4 2016

  • Tháinig laghdú ar an ráta dífhostaíochta coigeartaithe de réir séasúir ó 7.8% in R3 2016

go 7.1% in R4 2016

Tá an Phríomh-Oifig Staidrimh (CSO) tar éis torthaí a eisiúint inniu (21ú Feabhra 2017) ón Suirbhé Ráithiúil Náisiúnta ar Theaghlaigh (QNHS) do Ráithe 4 2016. Léirítear sa tuairisc seo na torthaí do R4 2016 taobh le sonraí inchomparáide do bhlianta roimhe seo.

Ag tagairt don eisiúint, deir Jim Dalton, Staitisteoir: "Is é an QNHS an foinse oifigiúil sonraí maidir le fostaíocht agus dífhostaíocht in Éirinn.

Léiríonn na príomhthorthaí do R4 2016 gurbh ionann líon na bhfostaithe iomlán agus 2,048,100, méadú de 3.3% nó 65,100 duine i gcomparáid leis an ráithe céanna in 2015. Le coigeartú déanta de bharr tionchair shéasúracha, tháinig méadú 0.8% nó 16,700 duine ar líon na ndaoine i bhfostaíocht ó R3 go R4 in 2016.

Bhí 147,500 duine dífhostaithe ann i R4 2016, laghdú de 21.4% (ionann le 40,000 duine) ó bhí R4 2015 ann. Coigeartaithe de réir séasúir, tháinig laghdú ar an ráta dífhostaíochta ó 7.8% go 7.1% le linn na ráithe. B'ionann an líon daoine dífhostaithe don ráithe is déanaí seo, coigeartaithe de réir séasúir, agus 154,900 - an líon ba lú ó bhí R2 2008 ann, tráth a raibh figiúr inchomparáide de 127,200 duine.

B'ionann le dífhostaíocht fhadtéarmach, a shainítear mar an líon daoine dífhostaithe ar feadh bliana nó tréimhse níos faide ná sin, agus 54.0% den dífhostaíocht iomlán i R4 2016, i gcomparáid le sciar 54.5% an am céanna bliain roimhe sin.

Ar deireadh, is ionann an líon daoine atá sa lucht saothair agus 2,195,600 duine, méadú 1.2% nó 25,100 duine ó bhí R4 2015 ann. Tá 1,459,300 duine nach bhfuil sa lucht saothair, méadú 0.8% nó 11,200 ón tréimhse chéanna bliain roimhe sin."

Achoimre ar thorthaí ceannlíne

Príomhthorthaí Ráithe 4 2016 Athrú bliantúil

Fostaithe 2,048,100 +65,100

Dífhostaithe 147,400 -40,000

Sa Lucht Saothair 2,195,600 +25,100

Gan a bheith sa lucht saothair 1,459,300 +11,200

An Phríomh-Oifig Staidrimh Central Statistics Office

Tuilleadh/...

Íosghlao 1890 313 414 (Éire)

Bóthar na Sceiche Airde Skehard Road 0870 876 0256 (RA/TÉ)

Corcaigh Cork +353 21 453 5000

T12 X00E T12X00E

Éire Ireland

+353 21 453 5555

Oifig i mBaile Átha Cliath Dublin Office [email protected]

+353 1 4984000 +353 1 4984000 www.cso.ie/en/baile/

Nóta d'Eagarthóirí

http://www.cso.ie/en/releasesandpublications/er/qnhs/quarterlynationalhouseholdsurveyquarter42016/

Saincheisteanna:

Jim Dalton, Anailís um an Margadh Saothair - 021-453 5623

Martina O'Callaghan, Anailís um an Margadh Saothair - 021-453 5491 Ríomhphost: [email protected]

An Phríomh-Oifig Staidrimh 21 Feabhra 2017

- CRÍOCH -