Results

Statistical Office of The Republic of Slovenia

01/10/2019 | Press release | Distributed by Public on 01/10/2019 04:22

V 3. četrtletju 2018 v mednarodnem prevozu prepeljanega za 15 % več blaga kot v 3. četrtletju 2017

V 3. četrtletju 2018 prepeljana enaka količina blaga, a opravljenih več tonskih kilometrov kot v 3. četrtletju 2017
Tovorna motorna vozila, registrirana v Sloveniji, so v 3. četrtletju 2018 prepeljala 22,9 milijonov ton blaga, pri tem pa opravila 5,5 milijarde tonskih kilometrov in naložena prevozila 350,4 milijonov kilometrov. V primerjavi s 3. četrtletjem 2017 je bila prepeljana enaka količina blaga in pri tem opravljenih za 6 % več tonskih kilometrov ter z naloženimi vozili prevoženih za 7 % več kilometrov.

V notranjem prevozu prepeljanega manj blaga, v mednarodnem prevozu več blaga kot v istem obdobju prejšnjega leta

V notranjem prevozu so slovenska tovorna vozila prepeljala v opazovanem četrtletju 14,2 milijonov ton blaga in opravila 620,3 milijonov tonskih kilometrov ter naložena prevozila 52,7 milijona kilometrov. V primerjavi s 3. četrtletjem 2017 je bilo prepeljanega za 7 % manj blaga in pri tem opravljenih za 1 % manj tonskih kilometrov ter z naloženimi vozili prevoženih za 8 % manj kilometrov.

V mednarodnem prevozu so prepeljala 8,8 milijonov ton blaga in opravila 4,9 milijarde tonskih kilometrov ter naložena prevozila 297,8 milijona kilometrov. V primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta je bilo prepeljanega za 15 % več blaga in opravljenih za 7 % več tonskih kilometrov ter prevoženih z naloženimi vozili za 10 % več kilometrov.

Vozila pravnih oseb prepeljala več blaga, vozila fizičnih oseb manj blaga kot pred enim letom

Pravne osebe so v 3. četrtletju 2018 prepeljale s svojimi vozili 17,2 milijona ton blaga ali skoraj tri četrtine vsega prepeljanega blaga in opravile 4,3 milijarde ali 79 % vseh tonskih kilometrov, vozila fizičnih oseb pa so prepeljala 5,7 milijona ton blaga ali 25 % vsega blaga in opravila 1,2 milijarde ali 21 % vseh tonskih kilometrov. V primerjavi s podatki za 3. četrtletje 2017 so pravne osebe prepeljale za 9 % več blaga in opravile za 9 % več tonskih kilometrov; fizične osebe so prepeljale za 20 % manj blaga in pri tem opravile za 2 % manj tonskih kilometrov.

Podrobnejši podatki o cestnem blagovnem prevozu so na voljo v podatkovni bazi SI-STAT.