Results

Statistical Office of The Republic of Slovenia

01/10/2019 | Press release | Distributed by Public on 01/10/2019 04:22

Vrednost investicij za varstvo okolja v Sloveniji v 2017 nekoliko višja kot v 2016

Vrednost investicij in tekočih izdatkov v Sloveniji v 2017 spet nekoliko višja kot v 2016
Za investicije v varstvo okolja je bilo v letu 2017 namenjenih 233 milijonov EUR ali 9,8 % več kot v letu 2016. V celotni strukturi investicij v varstvo okolja v letu 2017 so obsegale največji delež investicije za ravnanje z odpadki, in sicer 44,9 % (105 milijonov EUR).

Tekoči izdatki za varstvo okolja so v letu 2017 znašali 531 milijon EUR ali 5,2 % več kot v letu 2016. V celotni strukturi tekočih izdatkov za varstvo okolja so v letu 2017 obsegali največji delež tekoči izdatki za ravnanje z odpadki, in sicer 57,5 % (306 milijonov EUR).

Več kot polovica investicij v industriji namenjenih na koncu proizvodnega procesa
V strukturi investicij za varstvo okolja v industriji (področja dejavnosti B, C, D) je bilo v letu 2017 namenjenih za varstvo okolja na koncu proizvodnega procesa 65,2 % investicij, za varstvo okolja med delovnim procesom pa 34,8 % investicij.

Največ investicij v podravski regiji, največ tekočih izdatkov v osrednjeslovenski regiji
Struktura investicij, vloženih v varstvo okolja, po statističnih regijah kaže, da je največji delež vrednosti vseh investicij prispevala podravska regija (28,1 %), sledili sta osrednjeslovenska (23,6 %) in Spodnjeposavska regija (15,5 %). Največji delež vrednosti vseh tekočih izdatkov za varstvo okolja je prispevala osrednjeslovenska regija (32,7 %), sledili sta savinjska (17,1 %) in koroška regija (11,7 %).