Ministry of Defence of the Republic of Slovenia

12/06/2017 | Press release | Distributed by Public on 12/06/2017 06:34

Ministrica za obrambo ob vladnem obisku v Zasavju in Posavju tudi o pomenu razvoja Letališča Cerklje ob Krki

6. 12. 2017

Ministrica za obrambo ob vladnem obisku v Zasavju in Posavju tudi o pomenu razvoja Letališča Cerklje ob Krki

Vlada Republike Slovenije je danes, 6. decembra, obisk v Posavju začela z delovnim posvetom v Vojašnici Jerneja Molana. Po posvetu je ministrica za obrambo Andreja Katič s sodelavci vladni ekipi na kratko predstavila zmogljivosti Letališča Cerklje ob Krki. V nadaljevanju programa bo ministrica Andreja Katič ločeno obiskala pripadnike Poklicne gasilske enote Krško, delovni sestanek pa je načrtovan tudi z županom Občine Radeče Tomažem Režunom. S premierjem ter ministroma za javno upravo in infrastrukturo bo nato obiskala Nuklearno elektrarno Krško.

Program posodobitve Letališča Cerklje ob Krki poteka v sodelovanju z Natom od leta 2006, vključuje pa prostorske posege znotraj območja letališča ter namestitev navigacijskih naprav zunaj območja letališča, na podlagi državnega prostorskega načrta (DPN) Feniks pa tudi ureditev območja za civilni zračni promet z logističnim centrom, ureditev cestne infrastrukture, navezave na avtocesto ter dvonamenske uporabe delov letališča. Program je, kot je pojasnila ministrica Andreja Katič, v končni fazi oziroma tik pred pridobitvijo obratovalnega dovoljenja po civilnih predpisih. Celotna vrednost investicije znaša približno 70 milijonov evrov, večino pa je zagotovil Nato. Investicija bo končana do leta 2019 z izgradnjo objekta za gasilsko reševalno službo in dokončanjem obvozne ceste, prekategorizirane v državno. Učinki so ugodni za slovensko gospodarstvo, saj je bilo kar 70 odstotkov investicijskih sredstev izplačanih posavskim podjetjem. Letališče je izjemnega pomena za zagotavljanje suverenosti slovenskega zračnega prostora s stalno pripravljenostjo dveh letal SV. V načrtih Nata je predlagano za občasno logistično podporo letalom v primeru kriznega odzivanja, pomembno zmogljivost pa predstavlja tudi v sklopu večnacionalnih letalskih projektov (SAC, AGS, AWACS), v katerih sodeluje Slovenija.

Ministrica Andreja Katič je na vprašanja novinarjev ob predstavitvi zmogljivosti letališča pojasnila, da je Ministrstvo za obrambo naredilo vse za morebitno odprtje civilnega dela letališča. Pri tem je poudarila, do bi bilo treba hkrati vzpostaviti delovanje vseh organov, ki sicer delujejo na letališčih. Po oceni ministrice, bi civilni del letališča lahko zaživel z razvojem gospodarske cone, pri čemer se lahko na podlagi krepitve gospodarske rasti interes podjetij v regiji za vlaganja poveča. Kljub temu pa ne smemo pozabiti, da sta v bližini tudi mariborsko in zagrebško letališče, je dodala ministrica. Glede občasnega zaprtja letališča je ministrica pojasnila, da je bilo to povezano z izvajanjem investicij in s postopki za pridobitev dovoljenj. Letališče je tako pretekli teden dobilo spremenjeno obratovalno dovoljenje zaradi podaljšanja letališke steze in barvanja oznak. Pooblaščena oseba obratovalcev letališča Andrej Prinčič je ob tem pojasnil, da po pridobitvi dovoljenj za svetlobno signalizacijo steze predvidoma februarja 2018, letališča ne bi bilo treba več zapirati, saj bodo obratovalno dovoljenje samo še nadgrajevali.

Zvočni posnetek (MP3):

Foto: Ivo Beke, 15. PVL; Borut Podgoršek, MORS