The National Bank of Moldova

01/22/2021 | Press release | Distributed by Public on 01/22/2021 03:31

Activitatea Băncii Naţionale a Moldovei pe piaţa valutară în luna decembrie 2020

Activitatea Băncii Naționale a Moldovei pe piața valutară se desfășoară în strictă conformitate cu obiectivele politicii monetare și valutare a BNM. Banca Națională utilizează în calitate de instrumente ale intervențiilor valutare atât operațiunile directe (cumparări sau vânzări la vedere de valută contra lei moldovenești), care influențează masa monetară, cât și operațiunile de ajustare (swap-uri valutare), care sunt instrumente reversibile și care nu au impact asupra masei monetare pe termen lung.

Operațiunile sunt reflectate la data încheierii tranzacției. Echivalentul în dolari SUA este calculat utilizând cursurile medii lunare ale leului moldovenesc față de dolarul SUA și valuta respectivă. Informația cu privire la piața valutară fără numerar se publică lunar până în ultima zi a lunii următoare celei de raportare. Metoda calculării volumului operatiunilor SWAP - media ponderată zilnic, în funcție de termenul operațiunii SWAP (numărul de zile). Exemplu: SWAP 10 mil. USD cu termenul de 15 zile în luna cu 30 de zile calendaristice se reflectă ca 5 mil. USD. Valutele sunt recalculate la ratele de schimb medii lunare.

(Informația este prezentată la data încheierii tranzacţiei)

Operatiuni SPOT*

echivalentul in dolari SUA**Valutele sunt recalculate în echivalentul în USD la ratele de schimb medii lunare.

(mii dolari SUA)

Piaţa interbancară
(SPOT BNM)

CUMPĂRĂRI

VÂNZĂRI

1

Dolarul SUA

41 000,0

2

Euro

3

Rubla rusească

4

Alte valute

TOTAL rulajul pieţei valutare

41 000,0

* Valutele sunt recalculate în echivalentul în USD la ratele de schimb medii lunare la data încheierii tranzacției.
**
Metoda calculării volumului operaţiunilor SWAP - media ponderată zilnic, în funcţie de termenul operaţiunii SWAP (numărul de zile).
Exemplu: SWAP 10 mil. USD cu termenul 15 zile în luna cu 30 zile calendaristice se reflectă ca 5 mil. USD.
Valutele sunt recalculate în echivalentul în USD la ratele de schimb medii lunare.

Operatiuni SWAP***

echivalentul in dolari SUA***Valutele sunt recalculate în echivalentul în USD la ratele de schimb medii lunare.

(mii dolari SUA)

Piaţa interbancară (SWAP BNM)

CUMPĂRĂRI

VÂNZĂRI

1

Dolarul SUA

0,5

2

Euro

3

Rubla rusească

4

Alte valute

TOTAL rulajul pieţei valutare

0,5

*** Metoda calculării volumului operaţiunilor SWAP - media ponderată zilnic, în funcţie de termenul operaţiunii SWAP (numărul de zile).
Exemplu: SWAP 10 mil. USD cu termenul 15 zile în luna cu 30 zile calendaristice se reflectă ca 5 mil. USD.
Valutele sunt recalculate în echivalentul în USD la ratele de schimb medii lunare.

BNM nu a efectuat operațiuni FORWARD.

Statistica