Results

Ljubljana Stock Exchange

07/30/2020 | Press release | Distributed by Public on 07/30/2020 00:26

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2020

KRKA, d. d., Novo mesto

Nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2020

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in 136. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Krka, d. d., Novo mesto objavlja nerevidirano poročilo o poslovanju skupine Krka in družbe Krka v prvem polletju 2020.

Poročilo o poslovanju in sporočilo za javnost sta v prilogi.

Poročilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe (www.krka.si) od 30. 7. 2020 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.