Ca Mau Frozen Seafood Processing Import Export Corporation

10/21/2021 | Press release | Distributed by Public on 10/21/2021 00:08

Nghị Quyết Của HĐQT Về Việc Triển Khai Dự Án Đầu Tư Xây Dựng, Nghiên Cứu, Sản Xuất Thủy Sản Công Nghệ Cao