Univerza v Mariboru

10/12/2017 | News release | Distributed by Public on 10/12/2017 06:03

Partnerji projekta eGUTS na 2. sestanku v Mariboru

V projektu eGUTS si partnerji prizadevajo izkoristiti potenciale za e-mobilnost v osmih podonavskih mestih in širiti zavedanje o e-mobilnosti v regiji in izven. V okviru projekta bodo izvedene pilotne postavitve polnilnih postaj in izposoje električnih vozil skupaj z aplikacijo, ki bo omogočala uporabo le-teh. Hkrati bodo sodelujoča mesta oblikovala svoje lokalne akcijske načrte za uvajanje električne mobilnosti, njihove izkušnje bodo vključene v pripravo Strategije za e-mobilnost v Podonavju. Slovenska partnerja v projektu sta Univerza v Mariboru in Mestna občina Velenje.

Poglavitne teme drugega sestanka partnerjev so bile aktivnosti priprave podlag za pripravo lokacijskih načrtov, elementi eGUTS aplikacije in ustanovitev Regionalnih strateških platform, ki združujejo deležnike mobilnosti v urbanih področjih. Projektnega sestanka so se udeležili tudi mednarodnega člani strokovnega odbora, ki so pomembno prispevali k razpravi.

Več informacij o projektu tukaj.