Results

Ministry of Economy of the Republic of Montenegro

03/09/2017 | Press release | Distributed by Public on 03/14/2017 06:40

Javni oglas za investitore zainteresovane za dodjelu koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina

Ministarstvo ekonomije je na osnovu člana 18 i 21 Zakona o koncesijama ('Sl.list CG', br. 08/09) objavilo Javni oglas za investitore zainteresovane za dodjelu koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina u 'Službenom listu Crne Gore - oglasni dio', br. 12 od 9. marta 2017. godine.

Predmet koncesija su:

1. Detaljna geološka istraživanja i eksploatacija pojave mineralne sirovine arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena 'STOLA', opština Danilovgrad i

2. Detaljna geološka istraživanja i eksploatacija pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena 'KUSIDE', opština Nikšić.