Results

Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

07/14/2020 | Press release | Distributed by Public on 07/14/2020 04:16

Kirgizsko - aktuálne obmedzenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu

14.7.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Kirgizsko

1. Podmienky vstupu do krajiny

 • Platí rozhodnutie vlády o dočasnom uzatvorení hraníc a zákaze vstupu do krajiny všetkým cudzincom. Prechod hraníc je povolený iba občanom Kirgizska, ktorí sa vracajú zo zahraničia a odchádzajúcim cudzincom.

Toto opatrenie sa netýka:

 • vodičov medzinárodnej kamiónov dopravy,
 • posádok lietadiel,
 • posádok vlakov a lokomotív medzinárodnej železničnej dopravy a kirgizských železníc,
 • akreditovaných diplomatických a konzulárnych pracovníkov,
 • akreditovaných pracovníkov medzinárodných organizácií a ich rodinných príslušníkov (po predchádzajúcom informovaní Ministerstvom zahraničných vecí Kirgizskej republiky),
 • cudzincov - rodinných príslušníkov občanov Kirgizskej republiky,
 • cudzincov s povoleným pobytom na území Kirgizskej republiky.
 • V prípade príjazdu do Kirgizska platí povinnosť predložiť negatívny PCR test maximálne 3 dni starý.

2. Cestovanie v rámci krajiny

 • Na území Kirgizska platí mimoriadna situácia a v mestách Biškek, Oš a v niektorých okresoch je vyhlásená karanténa. Pri cestovanie medzi oblasťami a pre vstup resp. odchod z Biškeku platia obmedzenia.
 • Vnútroštátna letecká a autobusová doprava v obmedzenom režime funguje. Rovnako aj MHD, ktorá je vo veľkých mestách počas víkendov pozastavená.

3. Podmienky tranzitu a odchodu

 • Pre tranzit platia rovnaké podmienky ako pre vstup do krajiny.
 • Vzhľadom na dočasné prerušenie leteckého spojenia so zahraničím a uzatvorenie hraníc so susednými krajinami bolo až do odvolania rozhodnuté o predlžení platnosti tzv. 'zeleného koridoru' pre vízových i bezvízových cudzincov nachádzajúcich sa na území Kirgizska. Tzn. takýto cudzinci môžu odcestovať z Kirgizska bez predloženia výjazdných víz a potreby preukázania registrácie v mieste pobytu, a to až do odvolania uvedeného rozhodnutia.

4. Opatrenia v krajine

 • V priebehu ostatných niekoľkých týždňov počet nakazených COVID-19 v Kirgizsku prudko vzrástol, denný prírastok sa pohybuje okolo 500 osôb. V krajine stále platí stav mimoriadnej situácie a v mestách Biškek, Oš a v niektorých okresoch je vyhlásená karanténa. Najzložitejšia situácia je v hlavnom meste Biškek, v ktorom sa sprísňujú hygienicko-epidemiologické opatrenia - obmedzuje sa činnosť MHD, obchodných centier, reštaurácií, obchodov a trhovísk. Podobná situácia je v meste Džalal-Abad. Štátne orgány vo veľkej väčšine pracujú dištančne.
 • Naďalej platí povinnosť nosenia rúška, dodržiavania sociálneho odstupu a zákaz usporadúvania rodinných, smútočných, obradných a spoločenských podujatí a akýchkoľvek verejných podujatí a náboženských obradov.

5. Podmienky návratu do SR

 • Podľa platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa všetkým osobám, ktoré prichádzajú na územie Slovenskej republiky z Kazachstanu nariaďuje, aby pri prekročení hraníc SR odovzdali potvrdenie o negatívnom RT-PCR teste na ochorenie COVID-19 nie staršie ako 96 hodín príslušníkovi Policajného zboru SR. Alternatívne, po vstupe na územie SR hraničnými priechodmi, na ktorých sa nevykonáva kontrola, je potrebné bezodkladne odovzdať negatívny výsledok na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Uvedený výsledok musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený. Následne sa týmto osobám nariaďuje domáca izolácia do doby získania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

Aktuálne oficiálne informácie o situácii a opatreniach na obmedzenie rozširovania nového koronavírusu v Kirgizsku (v ruskom jazyku).

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nur-Sultane odporúča všetkým občanom nachádzajúcim sa v Kazachstane alebo v Kirgizsku, aby využili možnosť dobrovoľnej registrácie na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR, alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Svetobežka.

V prípade núdze kontaktujte Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Nur-Sultane na telefónnom čísle: +7 7172 790 689, v mimopracovnej dobe na telefónnom čísle: +7 701 672 5597, prípadne e-mailom na adrese: [email protected].