Grupa Kety SA

08/10/2018 | Press release | Distributed by Public on 08/09/2018 23:22

Bardzo dobre 6 miesięcy

10.08.2018

Grupy Kęty S.A osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 748 mln zł, co narastająco po 6 miesiącach daje 1 423 mln zł. Zysk netto w drugim kwartale wyniósł 71,7 mln zł (narastająco 125 mln zł). Zysk z działalności operacyjnej po 1 półroczu wyniósł 169 mln zł (+12%) a EBITDA 231 mln zł (+10%). Wzrost przychodów ze sprzedaży utrzymały wszystkie trzy segmenty Grupy Kęty.

W segmencie wyrobów wyciskanych przychody (na zewnątrz grupy) wzrosły o 9 proc. rok do roku do 624,3 mln zł. W segmencie opakowań giętkich przychody (na zewnątrz grupy) wzrosły o 13 proc. do 348, 4mln zł. W segmencie systemów aluminiowych przychody (na zewnątrz grupy) wzrosły o 17 proc. rok do roku do 589,7 mln zł.

W raporcie półrocznym w trakcie pierwszych sześciu miesięcy 2018 roku praktycznie całość mocy produkcyjnych. Wysoki popyt i wiążące się z nim optymalne obłożenie mocy produkcyjnych pozwoliło utrzymać wysoki poziom marż pomimo wzrostu kosztów surowców (wzrost ceny aluminium w PLN w drugim kwartale o 10 proc.) oraz widocznej na rynku presji na wzrost płac.

Spodziewany w kolejnych latach dalszy wzrost kosztów wynagrodzeń będzie jednym z najważniejszych wyzwań w kolejnych latach. Główne inwestycje prowadzone zgodnie z planem.

‹ wróć