Ceská pošta s. p.

09/07/2021 | Press release | Distributed by Public on 09/07/2021 03:33

Nové známky zvou na Expo, vzpomínají na autora Božské komedie a představují milovickou přírodu

Česká pošta po prázdninové pauze pokračuje v uvádění nových poštovních cenin do prodeje dle emisního plánu. Ve středu 8. září představí hned tři příležitostné poštovní aršíky a k nim navrch výplatní písmenové poštovní známky ve známkovém sešitku. Známky připomenou blížící se Všeobecnou světovou výstavu Expo, vzpomenou jednoho z nejvýznamnějších italských básníků, Dante Alighieriho a představí milovickou faunu a flóru v rámci emise Ochrana přírody. Ve středu vychází také známkový sešitek s výplatními písmenovými známkami. Na dvou námětech výtvarnice Jitky Mašínové představuje štěňata českého horského psa, nejmladšího českého psího plemene. Nominále známek je zde zastoupeno písmenem 'B'.

Příležitostný písmenový poštovní aršík vydaný 8. září připomíná jednoho z nejvýznamnějších italských básníků, Dante Alighieriho a jeho grafický návrh podepsala Marina Richterová. Na známkách s Dantovým barevným portrétem a jeho postavou v monochromatické úpravě je nominále zastoupeno písmeny 'B' a 'E'. Společně s novým aršíkem vychází i dva druhy obálek prvního dne vydání (FDC), z nichž motivem první je kresba znázorňující Beatrice s lilií v ruce a latinský nápis 'Incipit vita nova' - začíná nový život. Na druhé FDC je motiv imaginárních věží středověké Florencie s nápisem 'Per omnia saecula benedictus' - požehnaný na vždy.

Další vydávaný aršík, tentokrát z dílny manželů Knotkových, opěvuje milovickou faunu a flóru pokračováním emise Ochrana přírody. Přírodní rezervace Milovice, je prvním místem na světě, v němž spolu žijí tři klíčové druhy velkých kopytníků: zubři, divocí koně a šlechtění pratuři. Motivy čtyř známek, jejichž nominální hodnota je 23, 26, 27 a 30 Kč, jsou snad nejvýznamnější obyvatelé zmíněného území. Společně s aršíkem vychází i čtveřice obálek prvního dne vydání (FDC), jejichž návrhy jsou též dílem manželů Knotkových a zobrazují hořec křížatý a dále již zmíněné kopytníky zubra evropského, pratura a divokého koně z Exmooru.

Aršík zve na Expo 2020 v Dubaji

Motiv nového příležitostného písmenového poštovního aršíku EXPO 2020 Dubai vychází ze schváleného vizuálu Českého pavilonu. Grafická úprava aršíku pochází z dílny Jana Jiskry a nominále známky na aršíku je zastoupeno písmenem 'Z', které odpovídá ceně za prioritní Obyčejnou zásilku do zahraničí do 50 g - mimoevropské země - ke dni vydání 45 Kč.

Výstava EXPO 2020 v Dubaji měla být původně zahájena v říjnu loňského roku, nicméně z důvodu kovidové pandemie musela být o rok odložena a bude se tak konat v termínu od 1. října 2021 do 31. března 2022. Česká republika se poprvé zúčastnila světové výstavy EXPO v roce 2000 v německém Hannoveru. V rámci letošní výstavy představí Česká republika unikátní projekt oázy v poušti. Národní pavilon na Všeobecné světové výstavě Expo 2020 v Dubaji vyroste podle architektonického návrhu mladých českých architektů společnosti Formosa AA s.r.o., kteří zároveň působí jako doktorandi fakulty architektury ČVUT. V českém pavilonu vědecký tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT již v provizorních podmínkách vyzkoušel systém S.A.W.E.R. (solar-air-water-earth-resources) - technologické a expoziční jádro pavilonu vyrábějící vodu ze vzduchu. K tomuto systému ještě vědci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT připojili mineralizační jednotku, která upravuje destilovanou vodu na pitnou. Technologické jádro národní expozice pro EXPO 2020 v Dubaji je společným projektem ČVUT a Akademie věd ČR.

Námětem obálky prvního dne vydání (FDC), jež vychází společně s aršíkem, je grafické zpodobnění pavilonu podle architektonického návrhu mladých českých architektů společnosti Formosa AA s.r.o. V tomto případě grafik využil pouze drobných elementů z vizualizace a dominantou se tak stává nápis EXPO.

Tiskárna Hradištko, s. r. o. nový příležitostný písmenový poštovní aršík vytiskla metodou ofsetu v kombinaci se sítotiskem v nákladu 31 000 kusů a FDC digitálním tiskem v nákladu 3 000 kusů.

Zájemci si mohou všechny uvedené poštovní známky a aršíky zakoupit na specializovaných filatelistických přepážkách či na webových stránkách České pošty.