Ministry of Economy of the Republic of Montenegro

07/30/2018 | Press release | Distributed by Public on 07/30/2018 02:49

Javna rasprava o Koncesionom aktu o mineralnoj sirovini tehničko-građevinskog kamena na ležištu „Midova kosa“- Budoš, opština Nikšić

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 18 stav 3 Zakona o koncesijama ('Sl.list CG', br.08/09), daje na javnu raspravu sljedećI koncesionI akt:

Ministarstvo ekonomije upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na koncesioni akt dostave Ministarstvu ekonomije u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu: Podgorica, Rimski trg br. 46, tel./fax: 020 482 300 ili e-mail: [email protected].

Cilj ove rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana, svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti, kako bi se koncesioni akt unaprijedio prije usvajanja od strane Vlade Crne Gore.

Javna rasprava o koncesionom aktu za mineralnu sirovinu trajaće od 30.07.2018. do 13.08. 2018. godine.

Ministarstvo ekonomije sprovešće javnu raspravu o koncesionom aktu, dana 03.08.2018. godine u prostorijama ministarstva sa početkom u 11 časova.