Results

Ministry of Defence of the Republic of Slovenia

06/17/2017 | Press release | Distributed by Public on 06/17/2017 04:22

Na slavnostni akademiji zaznamovali 130-letnico PGD Hrastnik

17. 6. 2017

Na slavnostni akademiji zaznamovali 130-letnico PGD Hrastnik

Ob občinskem prazniku hrastniške občine in 130-letnici Prostovoljnega gasilskega društva Hrastnik je bila danes, v petek, 16. junija, v Delavskem domu Hrastnik slavnostna akademija, na kateri je udeležence nagovorila ministrica za obrambo Andreja Katič. Člani PGD Hrastnik so v nadaljevanju v operativno uporabo prevzeli novo gasilsko avtocisterno AC35/60.
Prostovoljno gasilsko društvo Hrastnik je začelo delovati leta 1887, ko se je območje naglo gospodarsko razvijalo, zlasti Trboveljska premogokopna družba in Tovarna kemičnih izdelkov. Kot je ob čestitki članicam in članom PGD Hrastnik dejala ministrica za obrambo Andreja Katič, gre gasilkam in gasilcem zahvala in spoštovanje, da velik del svojega časa, izkušenj in dobre volje namenjajo za pomoč ljudem v stiskah ter da tako uspešno preprečujejo, da bi se naravne in druge nesreče razvile v še bolj ogrožajoče. Ministrica je opozorila tudi na pomen gasilstva skozi zgodovino za ohranjanje slovenske identitete. Kot je povedala, je bilo gasilstvo v Hrastniku na tem področju zelo zavzeto, saj je tukajšnjim gasilcem že leta 1902 kljub nasprotovanju premožnega sloja uspelo odpraviti nemško poveljevanje in prvič nastopiti s slovenskim poveljevanjem tudi v javnosti. Andreja Katič je izpostavila vključevanje gasilcev v slovensko narodnoosvobodilno gibanje med drugo svetovno vojno in v osamosvajanje Slovenije v začetku devetdesetih let. »Pomagali ste pri usposobitvi zaklonišč, prevozih, skladiščenju vojaške opreme in pri dežurstvih,« je dejala obrambna ministrica.
Danes so prostovoljni gasilke in gasilci ključni steber v slovenskem sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zato si vodstvo Ministrstva za obrambo skupaj z Gasilsko zvezo Slovenije zavzema za izboljšanje statusa prostovoljcev. Kot je pojasnila ministrica, je to kot usmeritev zapisano v novem nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2016-2022. »Prizadevamo si spremeniti določene predpise, katerih nosilci so druga ministrstva,« je povedala ministrica in pojasnila, da »smo posredovali pobude Ministrstvu za zdravje, da spremeni Pravilnik o zdravstveni sposobnosti prostovoljnih gasilcev. Prav tako jih opozarjamo, da je treba urediti področje prvih posredovalcev v sistemu zgodnje zunajbolnišnične defibrilacije - t. i. avtomatskih eksternih defibrilatorjev, ki je ostalo nedorečeno ob zadnji spremembi Pravilnika o nujni medicinski pomoči.« V usklajevanju je tudi novi Zakon o gasilstvu, s katerim želi obrambno ministrstvo zagotovili možnosti za nadaljnji razvoj gasilstva v Sloveniji.
Župan občine Hrastnik Miran Jerič je poudaril, da občina veliko sredstev namenja povečevanju požarne varnosti. Tako so lani za ta namen porabili 336.000, letos pa bodo skupaj namenili 347.000 EUR. Župan Jerič je v okviru opremljanja gasilcev izpostavil, da sta občini Hrastnik in Trbovlje lani skupaj kupili gasilsko lestev za reševanje z višin, del sredstev pa je prispevala tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Letos je bil večji nakup prav danes v uporabo predana gasilska avtocisterna AC35/60.
Predsednik PGD Hrastnik Andrej Ferk je izpostavil prizadevnost članic in članov društva, ki v ospredje postavljajo željo pomagati sočloveku v stiski, izkazujejo pa se tudi pri drugih aktivnostih v skupnosti. Posebej je pohvalil njihovo prizadevnost in pomoč pri obnavljanju gasilskega doma. Predsednik Ferk je poudaril skrb za nenehno izobraževanje in usposabljanje v društvu in širše, skrb za mlade članice in člane ter sodelovanje z drugimi društvi in organizacijami.
Na slavnostni akademiji so podelili številna priznanja. Tako so podelili gasilske plamenice, odlikovanja Gasilske zveze Slovenije, priznanja Gasilske zveze Hrastnik, značke za dolgoletno delo, mladinska priznanja in zahvale PGD Hrastnik za sodelovanje.
V nadaljevanju so člani PGD Hrastnik v operativno uporabo prevzeli novo gasilsko avtocisterno AC35/60.

Zvočni posnetki (MP3):

Foto: Metka Grmek, MORS