Government of Sweden

10/28/2021 | Press release | Distributed by Public on 10/28/2021 08:39

Uppdrag till Sametinget avseende jämställdhet samt mäns våld mot samiska kvinnor och flickor

Regeringen har fattat beslut om finansiering av Sametingets fortsatta jämställdhetspolitiska arbete. Sametinget får i uppdrag, utifrån sin kartläggning, att under år 2021-2024 arbeta med främjande åtgärder för jämställdhet och att förebygga och bekämpa mäns våld mot samiska kvinnor och flickor. Uppdraget ska genomföras i dialog med samiska organisationer, samebyar och andra relevanta aktörer i civilsamhället.

- Det här är ett fortsatt viktigt steg i att främja jämställdheten och att bekämpa mäns våld mot samiska kvinnor och flickor. Sametinget representerar det samiska folket och bör därför leda det jämställdhetspolitiska arbetet i det samiska samhället i samarbete med relevanta aktörer, säger kultur- och demokratiminister Amanda Lind.

Sametinget fick år 2019 i uppdrag att kartlägga och analysera det samiska samhället ur ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggningen redovisades i april 2021 och innehöll förslag om åtgärder för samisk jämställdhet, våldsförebyggande arbete samt forskning om samisk jämställdhet och genus.

- Alla kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina liv. Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Uppdraget till Sametinget syftar till att bidra till uppfyllelse av dessa två jämställdhetspolitiska delmål. Uppdraget tar särskilt fokus på de jämställdhetspolitiska utmaningar som samer möter och mäns våld mot samiska kvinnor och flickor. Det är ytterligare en pusselbit i det nationella jämställdhetspolitiska arbetet, säger jämställdhetsminister Märta Stenevi.

Under år 2021 får Sametinget 400 000 kr för uppdraget och regeringen planerar att avsätta ytterligare 1,8 miljoner kronor per år under år 2022-2024.