Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia

12/06/2017 | Press release | Distributed by Public on 12/06/2017 06:13

Konzultacije s Kraljevino Nizozemsko glede multilateralnih vprašanj in mednarodnega razvojnega sodelovanja

6. 12. 2017

Konzultacije s Kraljevino Nizozemsko glede multilateralnih vprašanj in mednarodnega razvojnega sodelovanja

Haag, 5. december 2017 - Generalna direktorica za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo Sabina R. Stadler je 5. decembra 2017 v Haagu opravila konzultacije s predstavniki ministrstva za zunanje zadeve Kraljevine Nizozemske. S sogovornikoma se je pogovarjala o aktualnem dogajanju in sodelovanju obeh držav v Organizaciji združenih narodov ter skupnih pobudah in možnostih sodelovanja pri naslavljanju ključnih globalnih izzivov.

Generalna direktorica Sabina R. Stadler in Peter van der Vliet, direktor za multilateralne organizacije in človekove pravice, sta izmenjala poglede glede aktualnega in predvidenega dogajanja v Svetu za človekove pravice, ki mu bo v 2018 predsedovala Slovenija, ter glede prioritet in načrtovanih aktivnosti Nizozemske v Varnostnem svetu OZN v istem obdobju. Sogovornika sta preučila možnosti iskanja sinergij in sodelovanja na področjih skupnih prioritet in izzivov, kot je tema voda in njena povezanost z varnostjo in preprečevanjem konfliktov. Naslovila sta tudi druge teme kot so reforma Varnostnega sveta OZN, pobuda Slovenije za razglasitev Svetovnega dneva čebel in prizadevanja za sprejem konvencije za mednarodno pravno pomoč in izročitev za potrebe pregona genocida, vojnih hudodelstev in hudodelstev zoper človečnost pred nacionalnimi sodišči, ki jih Nizozemska in Slovenija podpirata že od samega začetka.

Na srečanju s Christiaanom Rebergenom, generalnim direktorjem za mednarodno sodelovanje, sta sogovornika pregledala stanje na področju zunanje in notranje dimenzije Agende 2030, predstavila izkušnje glede izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja in vključevanja partnerjev iz zasebnega sektorja, ter izmenjala pričakovanja glede reforme zunanjih instrumentov EU v naslednjem Večletnem finančnem okvirju. Pogovarjala sta se tudi o slovenski pobudi o pomenu mikro, malih in srednje velikih podjetij EU za trajnostni razvoj ter njihovem intenzivnejšem vključevanju v razvojno sodelovanje EU.

V okviru konzultacij sta državi izmenjali tudi stališča o varnostnih temah, kot so boj proti terorizmu, razorožitev ter neširjenje jedrskega orožja.

Konzultacije so pokazale, da državi delita številna stališča glede naslavljanja globalnih izzivov kot tudi interes za nadaljnjo poglobitev že sedaj uspešnega sodelovanja.