Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic

11/12/2019 | Press release | Archived content

Zmeny v cestnom zákone Poľskej republiky – núdzový pruh a striedavé radenie