Europa-Kommissionen - Repræsentation i Danmark

09/14/2017 | Press release | Distributed by Public on 09/12/2017 18:20

3 unge 'YouTubers' stiller formanden spørgsmål torsdag den 14. september

Talen blev holdt dagen før i Europa-Parlamentet.

Onlinedebatten, der organiseres i samarbejde med Euronews, Debating Europe og YouTube, vil give mulighed for en livlig debat mellem formanden og unge i hele Europa om talen om Unionens tilstand og debatten om Europas fremtid (#FutureofEurope).

Formanden vil tage ideer op i sin tale om Unionens tilstand efter en bred debat på hele kontinentet om Europas fremtid (#FutureofEurope) med borgere, Europa-Parlamentet, nationale parlamenter, lokale og regionale myndigheder og hele civilsamfundet, og formanden vil fremlægge sin personlige vision for Europas fremtid samt hans prioriteter for de næste år.

Baggrunden:

Formanden for Europa-Kommissionen holder hvert år i september sin tale on Unionens tilstand i Europa-Parlamentet, hvor han gør status over det seneste års opnåede resultater og fremlægger prioriteterne for det næste år. Formanden fremlægger også, hvordan Kommissionen vil håndtere de mest presserende udfordringer som EU står over for. Talen bliver efterfulgt af en plenardebat. Denne kickstarter dialogen med Parlamentet og Rådet om forberedelsen af Kommissionens arbejdsprogram for det kommende år.

Talen om Unionens tilstand, der har sin basis i Lissabontraktaten, er beskrevet i rammeaftalen fra 2010 om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen, der også beskriver, hvordan formanden skal sende en hensigtserklæring til formanden for Europa-Parlamentet og Rådsformandskabet, der i detaljer gør det klart, hvilke aktioner Kommissionen agter at tage i form af lovgivningstiltag og andre initiativer frem til udgangen af det efterfølgende år (hvilket i dette tilfælde er 2018).