Results

Crnogorska komercijalna banka AD

11/27/2017 | News release | Distributed by Public on 11/27/2017 01:51

Najava promjene liste uslova

27.11.2017.

Poštovani klijenti,

Obavještavamo vas da će od 1. februara 2018. godine na snagu stupiti nova Lista uslova za transakcione račune, overdraft i transakciona plaćanja fizičkih lica. Promjena se odnosi na promjene provizija za mjesečno održavanje računa.

Svi uslovi iz postojeće Liste uslova za transakcione račune, overdraft i transakciona plaćanja fizičkih lica su važeći i njih možete naći na našem sajtu, a prestaju da važe 1. februara 2018. godine kada na snagu stupa nova Lista uslova.

Novi uslove za transakcione račune, overdraft i transakciona plaćanja fizičkih lica - 01.02.2018.