TraFi - Finnish Transport Safety Agency

05/19/2017 | Press release | Distributed by Public on 05/19/2017 01:09

Uusi määräys: Laskuvarjohyppytoiminta OPS M6-1

Määräykseen tehtävät muutokset johtuvat pääasiassa siitä, että EU:n lentotoiminta-asetuksen 965/2012 erityislentotoimintaa koskevien säännösten soveltamisen siirtymäaika päättyi huhtikuussa 2017. Sen vuoksi määräyksestä on poistettu laskuvarjohyppyihin liittyvää lentotoimintaa koskevat kohdat, joiden osalta toimivalta on siirtynyt EU:lle lukuun ottamatta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvia ilma-aluksia.

Samassa yhteydessä tarkistettiin laskuvarjohyppäämistä koskevien määräysten ajantasaisuus. Harrastajan aloitteesta määräyksessä sallitaan pilven läpi hyppääminen valvotun ilmatilan lisäksi radiovyöhykkeellä (RMZ) tietyin edellytyksin (mm. pilvikorkeus vähintään 3000 jalkaa). Tarkemmat perustelut ilmenevät oheisesta perustelumuistiosta.

Lisätietoja

erityisasiantuntija Veli-Matti Petramo, puh. 029 5346 094,
veli-matti.petramo(at)trafi.fi
erityisasiantuntija Leila Iikkanen, puh. 029 5346 039, leila.iikkanen(at)trafi.fi