Universitetet i Tromsø

06/13/2018 | Press release | Distributed by Public on 06/12/2018 16:31

155 elever konkurrerte på tyskdag ved UiT

- Jeg synes tysk er et spennende fag og har lyst til å bli flink i et annet språk enn engelsk og norsk. Jeg har allerede bestemt meg for at jeg vil bli lektor, og det vi har hørt i dag bekrefter det, sier Hannes Fylkesnes. Sammen med elever fra fire videregående skoler i Tromsø var hun tirsdag på UiT for å få bedre kjennskap til hvilke muligheter som venter for de som velger å studere tysk etter videregående.

Moro og lærerikt
- Det var både lærerikt og morsomt her i dag, sier Fylkesnes, som sammen med Rebecca Andersen, Kristine Begic og Solveig Fjellstad utgjorde «Team Kvaløya» og konkurrerte mot de andre elevene i oppgaver på tyskdagen med tema som tysk sport, musikk og film.
- Det var varierte oppgaver, jeg likte den arbeidsstasjonen med musikk best, sier Rebecca Andersen.
- Ett av målene med å arrangere en tyskdag for videregåendeelever er å vise dem at tyskundervisning på universitetet er mye mer enn pugging. Vi har stor variasjon i arbeidsmetodene, sier Beate Lindemann, professor i tysk ved UiT.

Berlin
I vinter var de fire elevene fra «Team Kvaløya» sammen med resten av tyskklassen på Kvaløya videregående på skoletur til Berlin.
- Det var lærerikt og vi fikk brukt det vi har lært på skolen, iallfall litt av det. Vi klarte å gjøre oss forstått, sier Kristine Begic. For de som velger å ta den nye masteren ved UiT skreddersydd for lærere, er lengre studieturer og ekskursjoner til Tyskland en del av utdanningsprogrammet.
- I tillegg til masterprogrammet tilbyr vi også både en årsenhet og har et tysktilbud for studenter som ønsker å lære seg tysk på ettermiddagstid. Det å kunne tysk språk og kultur kan åpne for mange spennende valgmuligheter, både som student og i arbeidslivet, sier Beate Lindemann.