Ministry of Environmental and Nature Protection of the Croatian Republic

12/06/2017 | Press release | Distributed by Public on 12/06/2017 02:33

Počinje s radom Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO)

Priopćenje za javnost

Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada (e-ONTO) je mrežna aplikacija informacijskog sustava gospodarenja otpadom za vođenje Očevidnika o nastanku i tijeku otpada kojom se objedinjavaju podaci o tokovima otpada u sustavu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) osobe koje imaju dozvolu za gospodarenje otpadom te trgovci otpadom, osobe upisane u očevidnik reciklažnih dvorišta i davatelji javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada dužni su voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada putem mrežne aplikacije (e-ONTO). Ostale osobe koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvode otpad mogu na vlastiti zahtjev besplatno koristiti e-ONTO.

Novi Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) propisuje način korištenja e-ONTO-a. Podaci se u e-ONTO dostavljaju korištenjem mrežnog preglednika kojim se pristupa sučelju dostupnom na mrežnim stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu i putem mrežnih servisa. Prije korištenja e-ONTO-a potrebno se registrirati sukladno uputama dostupnim na mrežnoj stranici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Pristup sustavu registracije korisnika: https://iszo-portal.azo.hr/Registracija.aspx
Pristup e-ONTO aplikaciji: http://eonto.azo.hr

Obveznik vođenja e-ONTO-a dužan je registrirati najmanje jednog korisnika u e-ONTO-u do 15. prosinca 2017.godine, a voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada putem e-ONTO-a od 1. siječnja 2018. godine.