Ministry of Finance of the Republic of Montenegro

08/01/2018 | Press release | Distributed by Public on 08/01/2018 02:09

SAOPŠTENJE: Nacrt Zakona o finansiranju lokalne samouprave na uvid javnosti

Nacrtom Zakona o finansiranju lokalne samouprave značajno su unaprijeđena zakonska rješenja koja se odnose na finansiranje lokalne samouprave i stvorene su normativne pretpostavke za stabilnije funkcionisanje sistema lokalnih javnih finansija, posebno za opštine koje pripadaju Sjevernom regionu Crne Gore u cilju pružanja podrške ravnomjernijem regionalnom razvoju.

Osim navedenog, ključne novine Nacrta Zakona u odnosu na važeća zakonska rješenja, između ostalog, su:

- novi kriterijumi za utvrđivanje prava korišćenja sredstava Egalizacionog fonda i raspodjele tih sredstava u cilju pravičnije raspodjele između jedinica lokalne samouprave;

- uspostavljanje Revolving fonda koji će funkcionisati po takozvanom revolving modelu i čija je svrha stvaranje mogućnosti da se opštinama u vidu pozajmice obezbijede sredstva neophodna za predfinansiranje projekata koji se finansiraju iz donatorskih sredstava;

- propisivanje načina početnog finansiranja novoosnovanih opština;

- stvaranje normativnih pretpostavki za donošenje odluke o kratkoročnom zaduživanju od strane predsjednika opštine čime se skraćuje rok za zaduživanje u cilju prevazilaženja problema kratkoročne nelikvidnosti budžeta opštine;

- omogućavanje višeg stepena informisanosti Ministarstva finansija o izvršenju javne potrošnje na lokalnom nivou kroz mjesečno izvještavanje;

- unaprjeđenje sistema kontrole zakonitog i namjenskog trošenja budžetskih sredstava;

- uspostavljanje većeg stepena budžetske i fiskalne discipline kroz djelovanje budžetske inspekcije i uvođenje kaznenih mjera za postupanje u suprotnosti sa utvrđenim zakonskim rješenjima.

Zbog značaja predmetnog zakona Ministarstvo isti daje na uvid javnosti prije pokretanja javne rasprave, kako bi zainteresovani subjekti mogli da se blagovremeno upoznaju sa tekstom nacrta zakona i daju svoje komentare i sugestije u toku javne rasprave, koja će početi 31. avgusta 2018. godine i trajati 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva finansija i portalu e-uprave.

Nacrt Zakona o finansiranju lokalne samouprave možete preuzeti ovdje:

MINISTARSTVO FINANSIJA