Hipotekarna banka AD Podgorica

06/20/2017 | Press release | Distributed by Public on 06/20/2017 06:17

Potrošački kredit bez odlaska u banku: Hipotekarna banka i Tehnomax

Bez kamate
Bez troškova
Bez odlaska u banku

Hipotekarna banka je obogatila svoju ponudu novim proizvodom, u saradnji sa lancem trgovina TEHNOMAX. Kupcima će biti omogućeno da kao opciju plaćanja u Tehnomax trgovinama koriste beskamatni kredit Hipotekarne banke, do 24 rate, bez odlaska u banku.

Korisnici ovog beskamatnog kredita Hipotekarne banke do 24 rate, po pojednostavljenoj proceduri bez odlaska u banku, mogu biti sva zaposlena lica čiji poslodavci ili sindikalne organizacije imaju zaključen ugovor o poslovnoj saradnji sa Tehnomax DOO u svrhe kupovine robe i lica sa kojima Tehnomax ima pozitivna iskustva u prethodnim kupovinama robe na odloženo plaćanje.

Pojednostavljenjem procedura za dobijanje ovog potrošačkog kredita, bez potrebe odlaska u banku, Hipotekarna banka još jednom pokazuje da je posvećena svojim klijentima i njihovim potrebama, a u cilju komfornije trgovine. VIŠE INFORMACIJA...