Results

The National Bank of Moldova

01/22/2021 | Press release | Distributed by Public on 01/22/2021 08:08

Piața valutară în numerar în luna decembrie 2020

Rulajul pieţei valutare în numerar cuprinde totalitatea operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a valutei străine contra monedă naţională, efectuate de unităţile de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice şi raportate în conformitate cu Regulamentul cu privire la unităţile de schimb valutar (aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 53 din 5 martie 2009).

Determinarea echivalentului în dolari SUA a volumului operaţiunilor de cumpărare şi vânzare a numerarului de valută străină se efectuează cu aplicarea cursurilor medii oficiale lunare ale leului moldovenesc faţă de dolarul SUA şi valuta străină respectivă.

Informaţia cu privire la piaţa valutară în numerar se publică lunar până în ultima zi a lunii următoare celei de raportare.

Cumpărările/vânzările de valută străină contra lei moldoveneşti pe piaţa valutară internă în numerar în luna decembrie 2020

Volumul operaţiunilor
(echivalent în mil. dolari SUA)

Total

Ponderea
(în procente)

Total

Cumpărări

Vânzări

Cumpărări

Vânzări

Dolari SUA

29.6

28.2

57.8

9.3

32.5

14.2

Euro

235.9

48.7

284.6

73.9

56.2

70.2

Ruble ruseşti

8.9

1.5

10.4

2.8

1.7

2.6

Lei româneşti

2.6

2.0

4.6

0.8

2.3

1.1

Hrivne ucrainene

0.3

0.3

0.6

0.1

0.4

0.1

Alte valute

41.7

6.0

47.7

13.1

6.9

11.8

Total

319.0

86.7

405.7

100.0

100.0

100.0

Modificarea faţă de luna precedentă în procente

Modificarea faţă de luna precedentă în puncte procentuale

Dolari SUA

-1.3

21.0

8.4

-2.1

-0.2

-1.7

Euro

18.0

17.6

17.9

-2.2

-2.0

-2.1

Ruble ruseşti

43.5

-6.3

33.3

0.4

-0.6

0.3

Lei româneşti

23.8

11.1

17.9

0.0

-0.2

-0.1

Hrivne ucrainene

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0.1

Alte valute

71.6

114.3

76.0

3.9

3.0

3.7

Total

21.3

21.8

21.4

Modificarea faţă de luna respectivă a anului precedent în procente

Modificarea faţă de luna respectivă a anului precedent în puncte procentuale

Dolari SUA

-17.5

27.6

-0.3

-3.9

10.5

-1.4

Euro

26.6

-27.6

12.2

5.5

-10.9

2.1

Ruble ruseşti

-59.2

-46.4

-57.7

-5.2

-1.1

-4.0

Lei româneşti

-39.5

-39.4

-39.5

-0.8

-1.0

-0.9

Hrivne ucrainene

-57.1

-57.1

-57.1

-0.2

-0.3

-0.3

Alte valute

79.0

46.3

74.1

4.6

2.8

4.5

Total

17.2

-13.6

8.9