Results

Statistical Office of The Republic of Slovenia

01/12/2018 | Press release | Distributed by Public on 01/12/2018 03:53

POPRAVEK - podatke o muzejski in galerijski dejavnosti, Slovenija, 2016, ponovno objavljamo

V letih 2015-2016 je bila v okviru prenove statistike kulture spremenjena tudi metodologija statističnega raziskovanja o muzejski in galerijski dejavnosti, spremenil se je vprašalnik, v časovni vrsti podatkov pa je prišlo do preloma (podatki iz let pred prenovo ne bodo primerljivi s podatki, zbranimi po novem). Tokrat objavljeni podatki so še začasni, 14. februarja 2018 pa bodo objavljeni končni in podrobnejši podatki.

V letu 2016 so muzeji in galerije pripravile 1.960 razstav, 1.656 občasnih in 304 stalne razstave. Ogledalo si jih je okrog 2.778.500 obiskovalcev, od tega je bilo 27 % otrok in mladine; 24 % od vseh pa je bilo tujcev.

V muzejih in galerijah je bilo na ogled 6,5 milijona muzejskih in galerijskih predmetov; 41 % od tega so bile fotografije. Tri četrtine vseh predmetov so bile inventarizirane.

Glede ureditve dostopa za gibalno in senzorno ovirane osebe so nam muzeji in galerije sporočili naslednje: urejen dostop za gibalno ovirane jih ima 33 %, za senzorno ovirane pa 4 %; delno urejen dostop za gibalno ovirane jih ima 52 %, za senzorno ovirane pa 38 %; preostale institucije take ureditve nimajo.

V muzejih in galerijah je bilo v 2016 redno zaposlenih 1.055 oseb, od tega 90 % s polnim delovnim časom in 10 % z delovnim časom, krajšim od polnega. Prvič smo vprašali tudi, koliko oseb med redno zaposlenimi osebami je starih manj kot 35 let; po začasnih podatkih je bilo takih oseb le 16,4 %. Poleg redno zaposlenih oseb je v teh kulturnih ustanovah opravljalo različna dela še 2.200 zunanjih sodelavcev; sem štejemo samozaposlene v kulturi, samostojne podjetnike, zaposlene prek agencij in v d. o. o, študente, prostovoljce in sodelavce po podjemni in avtorski pogodbi.