Association of Danish Mortgage Banks

11/30/2020 | Press release | Distributed by Public on 11/30/2020 05:26

Høringssvar til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringer, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love

Finans Danmark har kun enkelte specifikke bemærkninger til lovforslagets § 5 om ændring i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., § 6 om ændring i lov om investeringsforeninger m.v. og § 7 om ændring af hvidvaskloven, som følger af vores høringssvar.