Ministry of Economy of the Republic of Montenegro

11/29/2018 | Press release | Distributed by Public on 11/29/2018 07:50

Delegacija Crne Gore na sastanku Savjeta ministara zemalja članica Energetske zajednice

Na sastanku Savjeta ministara zemalja članica Energetske zajednice koji se održao danas u Skoplju (Makedonija), pod pokroviteljstvom Energetske zajednice, prisustvovalaje delegacija Crne Gore predvođena ministarkom Dragicom Sekulić.

SastanakomSavjeta predsjedavao je premijer Makedonije Zoran Zaev

Makedonija je kao zemlja domaćin okupila ministre energetike, zaštite životne sredine i klimatskih promjena, imajući u vidu istaknutu vaznost funkcionisanja energetskih sistema na osnovama obnovljivih izvora energije, ali i energetske efikasnost a u cilju smanjenja emisija sa efektom staklene bašte..

Na sastanku je predstavljen Godišnji izvjestaj o implementaciji Sporazuma za 2018. godinu koji je pripremioSekretarijata Energetske zajednice. U ovogodišnjem izvještaju kao i u prošlogodišnjem konstatovano da je Crna Gora ostvarila najbolju ocjenu kada je u pitanju ispunjavanju obaveza obuhvaćenih Sporazumom.

Konstatovano je da je Crna Gora jedina Ugovorna strana koja do sada nije imala otvoreni slučaj u skladu sa članovima 91 i 92 Ugovora kojima je definisano pokretanje postupka protiv članice koja ne poštuje obaveze predviđene sporazumom.

U dijelu kiji se odnosi na energetskuinfrastrukturu, na PECI listi(Projectof energy communitiy interest) nalazi se projekat Trans balkanski koridor - 400kV dio Crna Gora OHL Lastva - Pljevlja, dok se na PMI listi (Project ofmutual interest)nalazi Jadransko-Jonskigasovod(IAP).

Na kraju, Savjet ministara je donio odluke o prenošenju Regulative EU 2017/1369 koji se odnosi na označavanju energetske efikasnosti proizvoda, kao i Regulativu1227/2011 o cjelovitosti energetskog tržišta i transparentnosti u nacionalna zakonodavstva Ugovornih strana.

MINISTARSTVO EKONOMIJE

KANCELARIJA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU