National Control Commission for Prices and Energy

01/11/2018 | Press release | Distributed by Public on 01/11/2018 07:55

Patvirtinta deklaracijos forma nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklai vykdyti

Atsižvelgiant į įsigaliojusius Elektros energetikos įstatymo pakeitimus, kurie supaprastina leidimų vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą išdavimo tvarką, Komisija parengė ir patvirtino deklaracijos formą nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimui išduoti ar pakeisti.

Nuo 2018 m. asmenys, ketinantys verstis nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla, taip pat pageidaujantys pakeisti jau išduotą nepriklausomo elektros energijos tiekimo leidimą, turi pildyti naują deklaracijos formą.