NASDAQ OMX Nordic - NASDAQ OMX Stockholm AB

12/06/2019 | Press release | Distributed by Public on 12/06/2019 08:14

Investeringsforeningen BIl Danmark - afvikling af afdeling Danske Small Cap aktier KL

Investeringsforeningen ​BIL Danmark
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Investeringsforeningen BIl Danmark - afvikling af afdeling Danske Small Cap aktier KL

På bestyrelsesmøde i dag er det besluttet at indlede afvikling af afdeling Danske Small Cap aktier KL efter bestemmelserne om forenklet afvikling i lov om investeringsforeninger mv. § 115, da afdelingens formue over en længere periode er faldet som følge af svigtende interesse fra investorerne.

Det indkaldes særskilt til ekstraordinær generalforsamling i afdelingen til afholdelse fredag den 3. januar 2020 kl. 10.00.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted, tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen

Investeringsforeningen BIL Danmark

Tage Fabrin-Brasted, direktør

Vedhæftet fil

Vedlagte filer:
FB_9_Inv_BIL_Danmark_afvikling_06_12_2019.pdf