Statistical Office of The Republic of Slovenia

12/05/2017 | Press release | Distributed by Public on 12/05/2017 03:44

Povprečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 0,2 % višja od plače za 2. četrtletje 2017

Povprečna mesečna plača oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah višja od plače za 2. četrtletje 2017 in od plače za 3. četrtletje 2016
Povprečna mesečna plača oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, za 3. četrtletje 2017 je znašala 933,83 EUR bruto oz. 656,20 EUR neto.

Povprečna mesečna bruto plača se je v primerjavi s plačo za 2. četrtletje 2017 zvišala, in sicer nominalno za 0,2 %, realno pa za 0,6 %; od plače za 3. četrtletje 2016 pa je bila nominalno višja za 2,7 % oz. realno za 1,5 %.

Povprečna mesečna neto plača oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, za 3. četrtletje 2017 najvišja v dejavnosti rudarstvo
Povprečna mesečna neto plača oseb, zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, za 3. četrtletje 2017 se je glede na plačo za 2. četrtletje 2017 najbolj zvišala v dejavnosti gostinstvo (za 1,2 %), nato v dejavnosti izobraževanje (za 1,1 %) in v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 1,0 %).

V primerjavi s plačo za 3. četrtletje 2016 pa se je povprečna mesečna neto plača znižala le v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro in v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (v prvi za 3,5 %, v drugi pa za 1,1 %). V vseh drugih dejavnostih se je plača zvišala; najbolj v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja (za 6,4 %).

Najvišjo povprečno mesečno neto plačo za 3. četrtletje 2017 so med osebami, zaposlenimi pri registriranih fizičnih osebah, prejele osebe, ki so delale v dejavnosti rudarstvo: 866,70 EUR.