Results

Ministry of Economy of the Republic of Montenegro

05/19/2017 | Press release | Distributed by Public on 05/18/2017 23:44

Saopštenje: Javni poziv za učešće u Programu za unaprjeđenje inovativnosti u MSP otvoren još 7 dana

Javni poziv za prijavu malih i srednjih preduzeća iz oblasti prerađivačke industrije za učešće u Programu za unaprjeđenje inovativnosti u MSP za 2017. godinu otvoren je još nedjelju dana - do petka, 26. maja do 15 sati.

U cilju poboljšanja inovativnih sposobnosti malih i srednjih preduzeća u prerađivačkoj industriji, Ministarstvo ekonomije je 25. aprila raspisalo Javni poziv za prijavu MSP iz prerađivačke industrije za učešće u pomenutom Programu, čiji je ukupni budžet 30.000 eura. Maksimalan iznos opravdanih troškova po preduzeću je ove, u odnosu na prošlu godinu, povećan sa 2.500 eura na 3.500 eura bez PDV-a.

Program predviđa finansijsku podršku malim i srednjim preduzećima za sufinansiranje dijela troškova angažovanja eksternih konsultanata (konsultantskih firmi, naučnoistraživačkih ustanova, centara izvrsnosti, naučno-tehnoloških parkova, inovaciono-preduzetničkih centara i poslovnih inkubatora).

Program se sprovodi u dvije faze. Prva faza se odnosi na dostavljanje ponude usluga za realizaciju inovativne aktivnosti sa pratećom dokumentacijom od strane preduzeća. Nakon pozitivne ocjene, druga faza Programa se odnosi na početak realizacije inovativne aktivnosti, gdje je preduzeće u obavezi da finansira troškove eksternog konsultanta za realizaciju inovativne aktivnosti u visini od 100 odsto, i da nakon završetka aktivnosti podnese zahtjev za povraćaj u visini od maksimalno 50 odsto opravdanih troškova, odnosno do 3.500,00€, bez poreza na dodatu vrijednost. Preostalih 50 odsto troškova preduzeće pokriva iz sopstvenih izvora. Rok za završetak druge faze programa je 15. novembar 2017. godine.

Preduzeće može podnijeti jedan zahtjev za realizaciju jedne od ponuđenih inovativnih aktivnosti (inovaciju proizvoda, poslovnog procesa, inovaciju u organizaciji i marketingu), koja može uključivati sljedeće: izradu tehničke dokumentacije/rješenja za razvoj proizvoda, izradu i testiranje prototipa proizvoda, izradu alata i ICT i softverskih rješenja za razvoj novog i poboljšanje procesa proizvodnje/isporuke, razvoj novog ili poboljšanog metoda organizacije poslovanja, izradu tehničke dokumentacije za dizajn proizvoda, kao i prototip dizajna u digitalnoj formi i izradu tehničkog ili softverskog rješenja za metod distribucije i formiranja cijena.

Prijavna dokumentacija za učešće u Programu, sa detaljnim informacijama o namjeni, uslovima i kriterijumima, procedurama sprovođenja Programa može se preuzeti u Ministarstvu ekonomije (Rimski trg 46, Podgorica, III sprat, kancelarija broj 8), kao i na web stranici http://www.mek.gov.me/biblioteka/oglasi .

Popunjeni prijavni formular i prateća dokumentacija se u 3 primjerka predaju lično na arhivu Ministarstva ekonomije ili preporučenom poštom na adresu: Rimski trg 46, 81000 Podgorica. U razmatranje će se uzeti samo kompletne i blagovremeno podnijete prijave.

Neophodne dodatne informacije i stručna pomoć mogu se dobiti na brojeve telefona: 020/234-397 i 020/234-029