Results

Ljubljana Stock Exchange

01/11/2018 | Press release | Distributed by Public on 01/11/2018 09:16

Republika Slovenija – uvrstitev obveznic RS80 na borzni trg (izpolnitev odložnega pogoja)

PAL-15/18

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Republika Slovenija - uvrstitev obveznic RS80 na borzni trg (izpolnitev odložnega pogoja)

Izdajatelj:

Republika Slovenija

Naslov:

Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana

ISIN:

SI0002103776

Oznaka:

RS80

CFI koda:

DBFTFR

Segment trga:

Segment obveznic

Št. obveznic:

1.500.000

Nominalna vrednost obveznice (v EUR):

1.000,00

Vrednost izdaje (v EUR):

1.500.000.000,00

Obrestna mera:

Nespremenljiva; 1,000 %

Izplačilo obresti:

Letno

Datum dospetja glavnice:

6. 3. 2028

Datum izdaje v KDD d.d.:

11. 1. 2018

Datum uvrstitve na borzni trg:

12. 1. 2018

Začetek trgovanja:

12. 1. 2018

Zadnji trgovalni dan:

1. 3. 2028

Datum umika iz trgovanja na borznem trgu:

2. 3. 2028

Minimalna količina za trgovanje:

En lot

En lot je:

Apoen po 1.000,00 EUR

Druge informacije:

Izdajatelj ni zavezan k objavi prospekta obveznic (41. člen ZTFI). Predstavitveni dokument bo izdajatelj objavil na SEOnet dne 12. 1. 2018.

Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana

Datum: 11.01.2018