Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities

11/14/2017 | Press release | Distributed by Public on 11/14/2017 08:12

Dan slovenskega znakovnega jezika

14. 11. 2017

Dan slovenskega znakovnega jezika

Vlada Republike Slovenije je leta 2014 razglasila 14. november za dan slovenskega znakovnega jezika. Na ta dan leta 2002 je bil objavljen Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika. Slovenski znakovni jezik je materni jezik skupnosti gluhih v Sloveniji. Uporablja ga več kot 1200 gluhih.

Posebnost letošnjega praznovanja je vpis slovenskega znakovnega jezika v register nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo, nadgradnja slovarja slovenskega znakovnega jezika in začetek projekta izdelave priročne video slovnice. Z vpisom v register se je še dodatno poudaril pomen znakovnega jezika kot izraza identitetete skupnosti gluhih. Z nadgradnjo slovarja in s pripravo ustreznih ter učinkovitih didaktičnih gradiv pa se bo izboljšalo jezikovno znanje gluhih, kar pomembno vpliva na njihov osebnostni in intelektualni razvoj ter njihovo socialno vključenost.

'Brez znakovnega jezika ni nas gluhih', je v nagovoru ob praznovanju poudaril Mladen Veršič, predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Naj bo današnji dan simbolni korak naprej z razvoju slovenskega znakovnega jezika!

Ob prazniku gluhih, čestitamo gluhim uporabnikom znakovnega jezika in tolmačem.

Dan ljubezni (v slovenskem znakovnem jeziku)