Ministry of Economy of the Republic of Montenegro

07/30/2018 | Press release | Distributed by Public on 07/30/2018 03:13

Ministarstvo ekonomije iniciralo ponovno uspostavljanje Partnerskog savjeta za regionalni razvoj

U cilju unapređenja politike regionalnog razvoja Crne Gore, Ministartvo ekonomije je iniciralo ponovno upostavljanje i koordinaciju rada Partnerskog savjeta za regionalni razvoj, čije formiranje je u finalnoj fazi.

Savjet čine predsjednik i 30 članova iz reda organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, univerziteta licenciranih u Crnoj Gori i predstavnika udruženja poslodavaca registrovanih u Crnoj Gori, a koji se biraju u skladu sa Odlukom o osnivanju Partnerskog savjeta za regionalni razvoj.

Cilj osnivanja Savjeta je praćenje stanja u oblasti regionalnog razvoja i davanje preporuka za preduzimanje mjera za unapređivanje regionalnog razvoja Crne Gore, a neki od zadataka su davanje mišljenja na nacrte Strategija koj se tiču politike regionalnog razvoja, davanje preporuka za utvrđivanje prioriteta u realizaciji razvojnih projekata, kao i sagledavanje efekata primjene politike regionalnog razvoja.

U sklopu procesa za konstituisanje ovog Vladinog tijela, Ministarstvo je uputilo javni poziv za predlaganje predstavnika NVO za članstvo u Partnerskom savjetu za regionalni razvoj, koji će biti otvoren do 3. avgusta.

Pravo učešća na javni poziv imaju sve NVO iz oblasti životne sredine.

Zainteresovani subjekti mogu se mogu prijaviti na Javni poziv prilaganjem potrebne dokumentacije u prostorijama Ministarstva ekonomije, radnim danima od 7 do 15 časova ili prijave slati na adresu na adresu: Ministarstvo ekonomije, Rimski trg br. 46, 81 000 Podgorica, sa napomenom: 'Predlaganje kandidata za člana Partnerskog savjeta za regionalni razvoj'.

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja kandidata za člana Partnerskog savjeta za regionalni razvoj, mogu se dostaviti elektronskim putem, na adresu: [email protected]

MINISTARSTVO EKONOMIJE

KANCELARIJA ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU