Ljubljana Stock Exchange

11/14/2017 | Press release | Distributed by Public on 11/14/2017 03:57

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu s prvim odstavkom 4. člena Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb (Ur. l. RS, št. 99/07) KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja podatke o sestavi sredstev družbe in desetih največjih posamičnih naložbah družbe. Mesečno poročilo po stanju na dan 31. 10. 2017 je v priponki.

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na spletni strani družbe KD Group d.d. www.kd-group.com od 14. 11. 2017 dalje, najmanj 5 let od datuma objave.