Results

Autoridad Portuaria de Pasaia

12/17/2018 | News release | Distributed by Public on 12/17/2018 07:37

Pasaia Port. Entrada del Federal Margaree-ren sarrera

Efectivamente, 185 metros de eslora y 24 metros de manga navegando cómodamente por la bocana del Puerto de Pasaia.

Begibistakoa, 185 metro luzeerako eta 24 metro zabalerako ontziko nabigazio erosoa Pasaiako Portuko sarreran.

Y es que Pasaia reúne las condiciones para ser actor relevante en las soluciones intermodales de la industria vasca, estatal y europea. Sus conexiones estratégicas con la Península Ibérica y con Europa Central y las Islas Británicas, su capacidad para recibir el 85% de los barcos dedicados al SSS (Short Sea Shipping) y unos servicios portuarios ágiles, flexibles y seguros, convierten Pasaia en un puerto multipropósito capaz de transferir mercancía de forma altamente competitiva en costes y en tiempos.

Pasaiak Euskal Herriko, Espainiako eta Europako industriaren eta edukiontzi-trafikoaren soluzio intermodaletan ezinbesteko giltza izateko baldintza guztiak batzen ditu. Iberiar Penintsularekin, Europa erdialdearekin eta Britainiar uharteekin dituen lotura estrategikoak eta SSS-ean (Short Sea Shipping-ean) dabiltzen salgai-ontzien %85-arekin lan egiteko ahalmenak eta portu-zerbitzu azkarrak, malguak eta seguruak emateko gaitasunak, bai kostuetan baita denboretan ere, erabilpen anitzeko portu lehiakorra egiten dute Pasaia

Nosotros conocemos nuestras fortalezas. ¡Anímate a descubrirla tu también!

Gu gure indarren jabe gara. Ezagutu itzazu zeuk ere!