UAB - Universitat Autònoma de Barcelona

07/11/2018 | Press release | Distributed by Public on 07/11/2018 06:22

11/07/18 Divulgació - L'espai urbà i els canvis sociodemogràfics, a debat a la UAB

Molts barris de les ciutats occidentals estan sent protagonistes d'intenses transformacions de la seva composició social de la ma d'una autèntica pugna per residir en determinades zones. La literatura local i internacional evidencia de múltiples processos a escala local (gentrificació, desplaçament, exclusió, entre altres) que estan generant una forta transformació de la configuració metropolitana, allunyant territorialment als diferents grups socials.

En les jornades 'Competing for urban space: neighborhood change and population dynamics' s'aprofundirà en els processos de canvi sociodemogràfic a la ciutat posant especial èmfasi en les dinàmiques poblacionals.

L'obertura de les jornades aniran a càrrec del director del CED, Albert Esteve, i a continuació els diferents experts abordaran qüestions com la gentrificació, el paper de la migració i la mobilitat residencial i canvis en els barris, la segregació espaial en el context metropolità, el turisme de gentrificació

Les jornades formen part del projecte I+D Movipol (Mobilitat residencial, selecció sociodemogràfica i substitució de la població ¿cap a la polarització de les ciutats espanyoles?), que té com a principal investigador a Antonio López-Gay.

PROGRAMA
9.15-9.30 Arribada
9.30 Obertura. Albert Esteve Palós, director del Centre d'Estudis Demogràfics.
9.40 Presentació de la Conferència. Antonio López Gay, Centre d'Estudis Demogràfics.

GENTRIFICATION: A GENERAL OVERVIEW
10.00 Oriol Nel·lo, Departament de Geografia, UAB
'Housing market, residential mobility and socio-spatial segregation'

10.40 Daniel Sorando, Department de Sociologia II, Universidad Complutense de Madrid
Main patterns of gentrification in Spain'

11.20-11.40 Coffee break

11.40 Cody Hochstenbach, Universiteit van Amsterdam
'Age, life course and generations in gentrification'

THE ROLE OF MIGRATION AND RESIDENTIAL MOBILITY IN NEIGHBORHOOD CHANGE

12.20 Antonio López Gay, Centre d'Estudis Demogràfics
Neighborhood change in Barcelona: an approach focusing in residential mobility and migration patterns

12.50 Andrea Andújar, Universidad Pablo de Olavide
Socio-spatial changes and residential mobility in Madrid: a dynamic approach

13.30- 15.00 LUNCH BREAK

SPATIAL SEGRETATION IN THE METROPOLITAN CONTEXT

15.00 Màrius Boada,Pedro Vílchez & Maria Jesús Calvo, Oficina Municipal de Dades, Ajuntament de Barcelona. Monitoring gentrification from local governments

15.30 Juan Galeano & Jordi Bayona, Centre d'Estudis Demogràfics Residential segregation and diversification of Metropolitan Areas in Spain: a demo-spatial analysis

16.00 Fernando Antón, Irene Cruz, Lara Navarro, Sergio Porcel, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona
Suburbanization of poverty as consequence of gentrification

16.30-16.45 Coffee break

16.45 Miguel Rubiales, Department of Geography, Universitat de Barcelona Socio-territorial patterns, segregation and territorial stigmatization in Barcelona and Madrid

17.15 José Marcos Pinto da Cunha, Núcleo de Estudios da Populaçao, Universidade Estadual de Campinas Socio-spatial redistribution of population in Metropolitan areas: Brazil at a glance

DIVENDRES, 13 DE JULIOL

TOURISM GENTRIFICATION
9:15 Agustín Cócola, Centre of Geographical Studies, Universidade de Lisboa
Place-based displacement: residents' perceptions of urban tourism

9.45 Joan Sales, Centre d'Estudis Demogràfics Tourism and gentrification in Barcelona: a quantitative approch

10:15 Claire Colomb, Barlett School of Planning, University College London
Comparing the politicization and regulation of short-term rentals in European cities: actors, instruments and challenges

11.00-11.20 Coffee break

GREEN GENTRIFICATION AND HEALTH OUTCOMES

11.20. James Connolly, Institute of Environmental Science and Technology (ICTA), Universitat Autònoma de Barcelona Green Gentrification: Trends in Europe and North America

11.50. Helen Cole & Margarita Trigero-Mas, Institute of Environmental Science and Technology (ICTA), Universitat Autònoma de Barcelona
Determining the health benefits of urban green space: Does gentrification matter?

STUDYING GENTRIFIED NEIGHBORHOODS
12.30 Fernando Antón,Irene Cruz, Sergio Porcel, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona Contextual factors associated to gentrification in Barcelona

13.00 Ricardo Duque, Department of Sociology, Universidad de Granada Atomized gentrification: El Albaicín in Granada

13.30 Miguel Solana, Anna Ortiz, Àngel Cebollada, Antonio López Gay & Andrea Peralta Department of Geography, UAB & CED Gentrification in Sant Antoni,
Barcelona: a mixed quantitative and qualitative approach

14.00 LUNCH

DISSABTE, 14 JULIOL - TOUR (OPTIONAL)

10:00-13:30. Meeting point: Llucmajor station L4.

Durant la caminada, s'analitzaran els barris, guiats de la mà de diferents persones. A Roquetes, Amparo Iturriaga i Juan José Martos, de l'Associació de Veïns i Veïnes de les Roquetes. A Montbau: Clàudia Marco, UAB. A Ciutat Vella: Daniel Pardo, Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible.