Ajuntament de Lleida

08/09/2018 | Press release | Distributed by Public on 08/09/2018 09:57

Millora del subministrament d’aigua a la Bordeta i els Magraners

L'empresa concessionària del servei d'aigua i sanejament de la ciutat de Lleida, FCC-Aqualia, ha posat en marxa una nova canonada principal que abasteix al barri de la Bordeta, que serveix per poder donar subministrament alternatiu en cas de trenca de la canonada principal al barri. Amb aquesta connexió, que ha tingut un cost aproximat d'uns 10.000 €, pretén millorar el subministrament d'aquests dos barris en cas d'avaria a la canonada principal d'abastament.

Concretament s'ha connectat una canonada de Ø300 mm de fundició dúctil, que es subministra des d'una de les noves zones d'ampliació de la ciutat (SUR-5), a la canonada existent de Ø300 mm de fibrociment. També s'han instal·lat dues vàlvules per poder aïllar el tram de canonada vella, en cas necessari.

Per evitar al màxim les possibles molèsties als veïns, els operaris d'Aqualia han treballat durant la nit, des de les 22 h fins a les 06 del matí, assegurant així el subministrament d'aigua als veïns d'aquests dos barris.

Aquesta millora està inclosa al pla de manteniment preventiu que duen a terme l'Ajuntament de Lleida i Aqualia per a intentar minimitzar el nombre d'afectats en cas de trencament d'alguna canonada.