Government of the Republic of Estonia

07/23/2020 | Press release | Distributed by Public on 07/23/2020 02:37

Valitsuskabineti nõupidamise päevakord, 23. juuli 2020

1. Välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõust (töö- ja õpiränne)
Esitaja: siseminister Mart Helme

Siseminister esitab valitsuskabineti nõupidamisele ettepaneku välismaalaste seaduse ja sellega kaasnevalt teiste seaduste muutmiseks.

2. Eesti-Läti ühise meretuulepargi eelarendamise vastastikuse mõistmise memorandumist
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Valitsuse liikmed arutavad Eesti-Läti ühise meretuulepargi eelarendamise vastastikuse mõistmise memorandumiga seotud küsimusi.

3. GRECO soovitustest ja nende täitmisest
Esitaja: justiitsminister Raivo Aeg

Valitsuse liikmed arutavad Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase riikide ühenduse GRECO soovitusi ja nende täitmist.

4. Riigi varudest ja Eesti Varude Agentuuri loomisest
Esitaja: majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Koroonaviirus COVID-19 on esile toonud puudused hädaolukorra lahendamisel varustuskindluse tagamisel. Valitsuse liikmed arutavad riigi varude ja Eesti Varude Agentuuri loomisega seotud küsimusi.

5. COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimustest
Esitaja: peaminister Jüri Ratas

Valitsuse liikmed arutavad COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimusi.