University of Latvia

02/17/2017 | Press release | Distributed by Public on 02/17/2017 02:51

Doktorantiem par informācijas sabiedrību un kognitīvajām zinātnēm

20. februārī, plkst. 18.15 LU Sociālo zinātņu fakultātas (SZF) Lomonosova ielā 1a 414. aud. notiks doktorantiem adresētā studiju kursa 'Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija' šā akadēmiskā gada noslēguma nodarbības. Tās veltītas informācijas sabiedrības pētniecībai un kognitīvajām zinātnēm.

Pirmajā nodarbībā LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas asociētā profesore Baiba Holma stāstīs par informācijas sabiedrības pētniecības pieejām un šajā jomā veiktajiem pētījumiem.

Savukārt otrajā nodarbībā LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļas profesors Jurģis Šķilters iepazīstinās ar kognitīvajām zinātnēm un to metodoloģiju.

Kursu 'Sociālo zinātņu pētījumu metodoloģija' piedāvā Sociālo zinātņu fakultātes komunikācijas zinātnes, politikas zinātnes un socioloģijas doktora studiju programmas. Kurss vispirmām kārtām adresēts komunikācijas zinātnes, politikas zinātnes un socioloģijas doktora studiju programmu pirmo kursu studentiem. Tā nodarbības iespējams apmeklēt arī citu LU doktora studiju programmu studentiem, kas vēlās apgūt sociālo zinātņu metodoloģiju vai papildināt zināšanas tajā. Laipni lūdzam!