NASDAQ OMX Nordic - NASDAQ OMX Stockholm AB

01/06/2020 | Press release | Distributed by Public on 01/06/2020 09:15

Indre værdi i Danske Aktier Momentum

Investeringsforeningen Falcon Invest
Indreværdi

Indre værdi i Danske Aktier Momentum

Med henvisning til LIF § 75, stk. 1, skal det hermed oplyses, at den indre værdi i perioden fra 2. januar - 6. januar d.å. kl. 15:18 har været 0,8 pct. for lav i afdeling Danske Aktier Momentum (DK0060854313).

Foreningens prisstiller og distributør er blevet underrettet.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00.

Med venlig hilsen
Invest Administration A/S

Niels Erik Eberhard
Direktør