Ministry of Culture and National Heritage of Romania

09/12/2017 | Press release | Distributed by Public on 09/12/2017 19:07

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier grad profesional asistent la Serviciul Arheologie şi[...]

Rezultatul probei scrise, desfăşurată în data de 11.09.2017, la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă de

consilier grad profesional asistent la Serviciul Arheologie şi Patrimoniu Construit

din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

Doană Irina

consilier grad profesional asistent

50 puncte

ADMIS

Candidatul nemulţumit de rezultatul obţinut poate formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, conform prevederilor art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Mariana Enuş, consilier.

Proba interviului va avea loc joi 14.09.2017, ora 11,30 la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, sala 433, etaj 4.

Afişat astăzi 12 septembrie 2017, ora 11 la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale.