Results

Statistical Office of The Republic of Slovenia

07/27/2020 | Press release | Distributed by Public on 07/27/2020 02:38

Prihodek od prodaje storitev v maju 2020 višji kot v prejšnjem mesecu

Prihodek od prodaje storitev v maju 2020 višji kot v aprilu 2020

Prihodek od prodaje storitev je bil v maju 2020 na mesečni ravni po 18,8-odstotnem znižanju v aprilu 2020 ponovno višji, in sicer za 10,4 %. To je predvsem posledica odprave ukrepov povezanih z epidemijo koronavirusa, zaradi katerih smo v aprilu 2020 zabeležili največji upad prihodka doslej. Dvig prihodka od prodaje storitev v primerjavi z aprilom 2020 je bil najizrazitejši v dejavnosti gostinstvo, ki je bila v aprilu 2020 zaradi epidemije najbolj ohromljena, in sicer je bil kar 157,4-odstoten. Višji je bil tudi v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 11,4 %, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih za 8,0 %, v dejavnosti promet in skladiščenje za 5,5 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 1,5 %. Nižji je bil le v poslovanju z nepremičninami, in sicer za 7,2 %.

Prihodek od prodaje storitev v maju 2020 na letni ravni ponovno nižji

Prihodek od prodaje storitev je bil v maju 2020 nižji že tretji mesec zapored; tokrat je bil nižji za 22,6 %. Epidemija je tudi na letni ravni - tako kot na mesečni - najbolj zaznamovala dejavnost gostinstvo. Prihodek od prodaje storitev je bil namreč v gostinstvu v maju 2020 za 63,9 % nižji kot v maju 2019 (v dejavnosti strežbe jedi in pijač je bil nižji za 49,6 %, v nastanitvenih storitvah pa kar za 87,3 %). Občutno nižji je bil tudi prihodek v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 36,3 %), kar pa je bilo predvsem posledica izrazito nižjega prihodka v potovalnih agencijah; prihodek v teh dejavnostih je bil namreč kar za 94,5 % nižji kot v maju 2019. Prihodek je bil nižji tudi v vseh preostalih skupinah storitvenih dejavnosti: v poslovanju z nepremičninami je bil nižji za 25,3 %, v dejavnosti promet in skladiščenje za 20,8 %, v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 11,1 % ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 7,3 %.