HIM - Hydrometeorological Institute of Montenegro

05/13/2017 | News release | Distributed by Public on 05/13/2017 13:00

XIX Konferencija IHO

13. May 2017.

U vremenu od 24. do 28. aprila 2017. godine delegacija Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore koju su činili direktor Zavoda mr Luka Mitrović, predsjednik delegacije i kapetan korvete Branislav Gloginja, hidrograf, član delegacije, prisustvovala je na XIX Konferenciji Međunarodne hidrografske organizacije u Monaku.


Međunarodna hidrografska organizacija (IHO) je međuvladina konsultativna i tehnička organizacija čiji je glavni cilj je da se obezbjedi da sva svjetska mora, okeani i plovni putevi budu adekvatno premjereni i kartirani. Organizacija je osnovana u Kneževini Monako 1921. godine i obezbjeđuje međunarodne standarde u hidrografiji i pomorskoj kartografiji, osigurava i podržava saradnju između zemalja članica vezanu za sigurnost plovidbe na moru kao i za održivi razvoj morske sredine i obalnog područja. Konferenciji je prisustvovalo preko 300 delegata iz 87 zemalja članica. Tokom zasjedanja IHO skupštine usvojene su nove regulative, koje su obavezujuće za države članice iz oblasti hidrografije jer doprinose povećanju sigurnosti plovidbe, kao i izbor novog predsjednika i direktora IHO-a.

Zavod je nadležni nacionalni organ za hidrografsku djelatnost i predstavlja Crnu Goru u IHO-u od 3. decembra 2013. godine. Uspješno sprovodi hidrografska mjerenja marina, luka, pristaništa, sidrišta, kao i podmorskih instalacija prema međunarodnom IHO standardu S-44 i jedini u Crnoj Goru raspolaže sa višesnopnim ultrazvučnim dubinomjerom (multibimom) za mjerenje dubina.

Za vrijeme trajanja Konferencije, izvršen je i radni sastanak Hidrografske komisije za Mediteran i Crno more (MBSHC), čiji će domaćin ove godine biti Crna Gora. To će biti prvi put da se u Crnoj Gori sastaju predstavnici 21 zemlje članice, 5 zemalja pridruženih članica, kao i nekoliko predstavnika proizvođača hidrografsko-okeanografsko-kartografske opreme i softvera sa ukupno više od 50 delegata.
Radi upoznavanja hercegnovske rivijere i unaprijeđenja turizma u Zavodu je odlučeno da se MBSHC konferencija održi u vremenu od 04. do 06. jula u hotelu Park, u Bijeloj.