Genomed SA

09/10/2019 | Press release | Distributed by Public on 09/10/2019 17:13

Raport ESPI 24/2019 - Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Raport ESPI 24/2019 - Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

Zarząd Genomed S.A. -'Emitent'- informuje, że w dniu 10.09.2019 r. wpłynęło, w trybie art. 19 ust.1 rozporządzenia MAR, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta, dokonanych przez Prezes Zarządu Emitenta - Panią Annę Boguszewską-Chachulską.

Podstawa prawna Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Osoby reprezentujące spółkę:

Marek Zagulski - Członek Zaządu

Krzysztof Jerzyk - Prokurent