Ministry of Foreign Affairs of the Federation of Bosnia and Herzegovina

06/16/2017 | Press release | Distributed by Public on 06/19/2017 06:14

Ambasador BiH u SR Njemačkoj Željko Janjetović se sastao sa njemačkom saveznom ministricom za ekonomiju i energiju Brigitte Zypries

Ambasador BiH u SR Njemačkoj Željko Janjetović se sastao sa njemačkom saveznom ministricom za ekonomiju i energiju Brigitte Zypries

[Attachment]

Ambasador Bosne i Hercegovine u Saveznoj Republici Njemačkoj Željko Janjetović sastao se 16. juna 2017. godine u Berlinu sa saveznom ministricom za ekonomiju i energiju Brigitte Zypries. Do susreta je došlo nakon sastanka koji je ministrica Zypries organizirala za ambasadore zemalja Zapadnog Balkana sa sjedištem u Berlinu.

Ambasador Janjetović je sa ministricom Zypries razmijenio mišlјenja o nedavno održanom inicijalnom sastanku za formiranje Joint task force, kao i uspješno organiziranom prvom Poslovnom forumu BiH - SR Nјemačka, koji je održan 11. i 12. maja u Berlinu. Ambasador Janjetović je istakao da je glavni izazov u BiH velika nezaposlenost i odlazak iz zemlјe mladih, obrazovanih lјudi, koji svoju budućnost vide van BiH, u nekim od zemalјa EU, prvenstveno Nјemačkoj. Pozvao je da Nјemačka, svojim investicijama, konkretnim ekonomskim projektima sa BiH, da svoj doprinos u smanjenju broja nezaposlenosti, i da se veći dio onih koji žele da odu, koristeći i ostale mjere koje budu provodile vlasti u BiH, zadrže u zemlјi i da se na njihovoj mladosti i stručnosti bazira dalјi ekonomski napredak zemlјe. Ambasador Janjetović je, shodno nedavnim uspješnim ekonomskim bilateralnim događajima između dvije zemlјe, dobrom trgovinskom razmjenom, kao i najavama dodatnog angažmana Nјemačke u okviru nove inicijative Berlin plus, pozvao ministricu da posjeti BiH.

Tokom sastanka ambasadora Zapadnog Balkana sa ministricom Zypries, kojem su prisustvovali i ambasadori Hrvatske i Slovenije, naglašen je značaj predstojeće 4. Konferencije za Zapadni Balkan, koja će se održati u Trstu 12. jula 2017. godine u okviru Berlinskog procesa. Istaknuta je čvrsta opredjelјenost Nјemačke za uspješan ekonomski rast cijelog regiona, uklјučujući i Bosnu i Hercegovinu. Ministrica je istakla značaj konferencije u Trstu za dalјe definiranje politike podrške Nјemačke ekonomskom razvoju Zapadnog Balkana, a za novi pristup potrebna je međusobna saradnja zemalјa Zapadnog Balkana. Novi pristup podrazumijeva i efikasnije pravosuđe, konkretne rezultate na polјu borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala. Ministrica Zypries očekuje da konferencija u Trstu pošalјe jak politički signal za zemlјe Zapadnog Balkana, da se procesi moraju nastaviti, i da nema povratka u prošlost.