Luka Bar AD

09/20/2017 | Press release | Distributed by Public on 09/20/2017 06:19

Nakon dužeg vremena uplovio brod sa lužinom

U Luku Bar je u ponedjeljak, 18.septembra, u 18h uplovio brod Sukran C, radi iskrcaja oko 4000 tona lužine. Lužina je za primaoca ' Alumina' DOO iz Zvornika, sa kojim Luka Bar AD ima potpisan ugovor o poslovnoj saradnji, a pretovar se vrši preko rezervoara koji su u vlasništvu Kombinata aluminijuma iz Podgorice.

Naročito je značajno što je ovo prvi posao sa lužinom nakon devet godina, a da bi se otpočeo bilo je potrebno u potpunosti osposobiti sve lučke kapacitete, naročito željeznički kolosjek. U tu svrhu uložena su značajna materijalna sredstva, kao i značajno angažovanje menadžmenta i radnika kompanije.

Izražavamo zadovoljstvo i utemeljeni optimizam u vezi sa početkom ovog posla, a naročito jer je u najavi još jedna faza pretovara iste količine lužine. Takođe, očekujemo i nove količine roba za pretovar, jer kontinuirano stvaramo preduslove za uspješno poslovanje.