Results

Swedish Energy Agency

07/06/2020 | News release | Distributed by Public on 07/06/2020 03:22

Anmälan öppen till konferensen Vindkraftforskning i fokus

Konferensen kommer att fokusera på de utmaningar vi står inför inom vindenergi på vägen till ett hållbart energisystem. Programmet innehåller bland annat:

  • Intressekonflikter och konkurrens om markanvändning såväl på land som till havs
  • Resurseffektiv vindkraft i svenska förhållanden med minimerad miljöpåverkan
  • Robust elsystem med hög försörjningstrygghet kräver nya lösningar samt incitament att använda dem
  • Tidsaspekten - 2040 är snart här

Konferensen Vindkraftforskning i fokus organiseras av SWPTC, StandUp för Wind, Vindforsk, RISE och Energimyndigheten. Konferensen kommer att hållas som en endags digital konferens på grund av den rådande pandemin covid-19.

Konferensen kommer huvudsakligen att hållas på engelska men det finns också möjlighet att presentera på svenska.

Ett mer detaljerat konferensprogram kommer senare. Välkommen att anmäla dig här.